Sürdürülebilirlik

 

Üretimde Çevreci ve Doğaya Saygılı

Sürdürülebilirlik tüm hayatımıza dokunuyor. ERMOP, ekonomik çıkarları çevresel ve sosyal sorumlulukla dengeleyerek, günlük çalışma hayatımızı bu yönde düzenliyoruz. Yaptığımız her şeyin merkezinde insan, onların çalışmaları ve doğa yer alır. Bu nedenle portföyümüzü daha sürdürülebilir ve çevreci hale getirmek için sürekli olarak geliştiriyoruz. Bizim için sürdürülebilirlik, müşterilerimiz için işi olabildiğince kolaylaştıran uzun vadeli temizlik konseptleri geliştirmekle ilgilidir. Bu nedenle, ürünlerimizin ve çözümlerimizin de ergonomik ve uzun ömürlü olmasını sağlıyoruz.

 

 

Plastikde Geri Dönüşüm

Plastiğin doğaya ve çevreye verdiği zararı engellemek için çevreci üretime değer veriyoruz. Fabrika üretimimizde kullandığımız plastik ham maddelerimizi ayrıştırıyoruz ve bunları geri dönüşüm ile yeniden Ermop Eco ürünler olarak piyasaya kazandırıyoruz. Çalışma ofislerimiz ve üretim tesislerimizde katı atıklarımız her zaman ayrıştırılır ve çalışan personele bu konuda eğitim verilir.

 

 

 

 

İplikte Geri dönüşüm

Geri dönüşümlü mop iplikleri, pamuk ve polyester atıklarından üretilmektedir.Ermop Eco moplarda kalite kaybına uğratmaz; geri dönüşüm zincirinin ve sürdürülebilirlik prensipli üretimimizin bir halkasıdır. Böylece israfın en aza indirilmesine yardımcı olur. Geri dönüşümlü iplik kullanımı , tekstil sektöründe önemli yer edinmeye başlayan bir ürün çeşididir.

Su Hayattır

Su tüm canlılar için hayat kaynadığıdır ve hepimizin ortak zenginliğidir. Firmamız küresel iklim değişikliği ve tükenmekte olan enerji kaynaklarımız konusunda tasarruf önlemleri almaktadır. Ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz temizlik sistemlerinde su tasarrufuna büyük önem veriyoruz. Özellikle endüstriyel temizlikte su tasarrufunu sağlayan ürünlerin kullanımını müşterilerimize öneriyoruz. Temizlikte doğru su kullanımı çok önemlidir, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi bu konuda bilgilendiriyoruz.

 

 

 

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek firmamız için hayati önem taşımaktadır.

Yönetim olarak, hedeflerimize çalışanlarımız ile birlikte Çevre politikamızın benimsenmesi ve ciddiyetle uygulanması sayesinde ulaşabileceğimiz inancındayız.

Yaşanabilir bir doğayı gelecek nesillere bırakabilmek, dünya ve ülke ekonomisine katkıda bulunarak, çevreye saygı duyarak, doğal kaynaklara zarar vermeden üretim yapmaya özen gösteren bir prensiple üretim yapmayı amaçlıyoruz.

 

 

 

Aşağıdaki taahhütlerimiz bu amaçlarımıza ulaşmamızdaki prensiplerimizdir;

 • Çevresel kirliliğine yol açacak atıkların geri kazanılmasını ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
 • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.
 • Atıkları (katı, sıvı, gaz) ve gürültü kirliliğini kontrol altına almak, faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
 • Yükümlü bulunduğumuz çevre ile ilgili tüm kanun ve yasal mevzuatlara uyum sağlamak.
 • Çalışanlarımıza çevre bilincini artırmak üzere, ekip ruhunu geliştirecek, katılımları artıracak şekilde eğitim vermek ve teşvik edici faaliyetlerde bulunmak.
 • Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
 • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde çevre ile ilgili acil durumlar icin riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
 • Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.
 • Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.

 

 

Ermop ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, çevreye duyarlı ve saygılı, doğal kaynakları en iyi şekilde kullanan, çalışanlarına değer veren, işbirliği içindeki firmaların da bu konulara önem vermesini sağlayan bir üretim prensibiyle ilerlemektedir.

Hedefimiz çevreci bir üretim ve gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir dünya bırakmak.