SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

Üretimde Çevreci ve Doğaya Saygılı

Sürdürülebilirlik tüm hayatımıza dokunuyor. ERMOP, ekonomik çıkarları çevresel ve sosyal sorumlulukla dengeleyerek, günlük çalışma hayatımızı bu yönde düzenliyoruz. Yaptığımız her şeyin merkezinde insan, onların çalışmaları ve doğa yer alır. Bu nedenle portföyümüzü daha sürdürülebilir ve çevreci hale getirmek için sürekli olarak geliştiriyoruz. Bizim için sürdürülebilirlik, müşterilerimiz için işi olabildiğince kolaylaştıran uzun vadeli temizlik konseptleri geliştirmekle ilgilidir. Bu nedenle, ürünlerimizin ve çözümlerimizin de ergonomik ve uzun ömürlü olmasını sağlıyoruz.


 

 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Üretim Yapıyoruz

Ermop Üretim Tesisi ,Düzce fabrikamızın tüm çatı alanı Güneş Enerjisi Sistemi ile montajını tamamladık.Bu yatırım sayesinde yıllık fabrika elektrik tüketiminin %85 ‘ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağız.

 

 

Temizlikte Plastikde Geri Dönüşüm

Plastiğin doğaya ve çevreye verdiği zararı engellemek için çevreci üretime değer veriyoruz. Fabrika üretimimizde kullandığımız plastik ham maddelerimizi ayrıştırıyoruz ve bunları geri dönüşüm ile yeniden Ermop Eco ürünler olarak piyasaya kazandırıyoruz.Plastik geri dönüşüm çevre kirliliğini önlerken aynı zamanda sera gazı emisyon değerlerinin düşürülmesine de yardımcı olur. Toplanan plastik atıklar sayesinde plastik üretimi için harcanması gereken enerji ve kaynak kullanımı azaltılır.

 

 

 

 

Mop İpliklerinde Geri dönüşüm

Geri dönüşümlü mop iplikleri, pamuk ve polyester atıklarından üretilmektedir.Ermop Eco moplarda kalite kaybına uğratmaz; geri dönüşüm zincirinin ve sürdürülebilirlik prensipli üretimimizin bir halkasıdır. Böylece israfın en aza indirilmesine yardımcı olur. Geri dönüşümlü iplik kullanımı , tekstil sektöründe önemli yer edinmeye başlayan bir ürün çeşididir.

Su Hayattır

Su tüm canlılar için hayat kaynadığıdır ve hepimizin ortak zenginliğidir. Firmamız küresel iklim değişikliği ve tükenmekte olan enerji kaynaklarımız konusunda tasarruf önlemleri almaktadır. Ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz temizlik sistemlerinde su tasarrufuna büyük önem veriyoruz. Özellikle endüstriyel temizlikte su tasarrufunu sağlayan ürünlerin kullanımını müşterilerimize öneriyoruz. Temizlikte doğru ve tasarruflu su kullanımı çok önemlidir, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi bu konuda bilgilendiriyoruz.

 

 

TEMİZLİKTE ; SU , ENERJİ VE ZAMAN TASARUFLU ÜRÜNLER

Ermop Gecko Sistem; 15 yıldır Türkiye genelinde hastane,AVM,Tesis,İş Merkezleri ve Okullara yönelik oluşturulmuş içeriğinde profesyonel mopları, mop yıkama makineleri ve özel dozaj sistemleriyle su,enerji ve zamandan tasarruf sağlayan etkili bir sistemdir.

 

 

Yaşanabilir bir doğayı gelecek nesillere bırakabilmek, dünya ve ülke ekonomisine katkıda bulunarak, çevreye saygı duyarak, doğal kaynaklara zarar vermeden üretim yapmaya özen gösteren bir prensiple üretim yapmayı amaçlıyoruz.

 

Aşağıdaki taahhütlerimiz çevreci ve sürdürülebilir bir üretim için prensiplerimizdir;

 • Çevresel kirliliğine yol açacak atıkların geri kazanılmasını ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
 • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.
 • Atıkları (katı, sıvı, gaz) ve gürültü kirliliğini kontrol altına almak, faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
 • Yükümlü bulunduğumuz çevre ile ilgili tüm kanun ve yasal mevzuatlara uyum sağlamak.
 • Çalışanlarımıza çevre bilincini artırmak üzere, ekip ruhunu geliştirecek, katılımları artıracak şekilde eğitim vermek ve teşvik edici faaliyetlerde bulunmak.
 • Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
 • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde çevre ile ilgili acil durumlar icin riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
 • Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.
 • Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.

 

 

Ermop ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, çevreye duyarlı ve saygılı, doğal kaynakları en iyi şekilde kullanan, çalışanlarına değer veren, işbirliği içindeki firmaların da bu konulara önem vermesini sağlayan bir üretim prensibiyle ilerlemektedir.

Hedefimiz çevreci bir üretim ve gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir dünya bırakmak.